Tụng Kinh và Niệm Phật A Di Đà (6 chữ, 108 lần) – Chùa Hoằng Pháp – Chữ và âm thanh lớn.source https://www.phaphay.com/tung-kinh-va-niem-phat-a-di-da-6-chu-108-lan-chua-hoang-phap-chu-va-am-thanh-lon/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này