TĐ:845-Khuyên chúng sinh nên tu Tịnh độ, giới thiệu thế giới Cực lạc cho tất cả mọi người



source https://www.phaphay.com/td845-khuyen-chung-sinh-nen-tu-tinh-do-gioi-thieu-the-gioi-cuc-lac-cho-tat-ca-moi-nguoi/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này